Yoda Program

Metryka praktyki

Firma: Refinitiv Poland,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Yoda Program adresowany jest do dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni, z którą współpracuje Refinitiv Poland. Do udziału w projekcie zaproszono dzieci, które potrzebują pomocy w nauce i które jednocześnie nie mogą pozwolić sobie na płatne korepetycje. Za wybór uczestników programu odpowiedzialna jest dyrekcja szkoły, która zna potrzeby swoich podopiecznych. Spotkania z wolontariuszami odbywają się zdalnie. W ramach indywidualnych lekcji pracownicy charytatywnie skupiają się na pomocy przy odrabianiu prac domowych lub też wyjaśniają trudny dla nich materiał. Pierwszym istotnym miernikiem była liczba dzieci i wolontariuszy. W edycji 2020-2021 wzięło udział 8 pracowników i 12 dzieci. W aktualnej, siódmej już edycji (2021-2022) uczestniczy 7 pracowników i 10 dzieci. Kolejnymi wskaźnikami były opinie nauczycieli ze szkoły, rodziców, wolontariuszy oraz samych dzieci. Na podstawie uzyskanych informacji, głównie bardzo entuzjastycznych reakcji, firma zdecydowała się na kontynuację programu. Program przyniósł korzyści przede wszystkim dzieciom. Z informacji uzyskanych od nauczycieli wynika, że w większości poprawiły one swoje oceny z języka angielskiego, francuskiego i matematyki, nabrały systematyczności w odrabianiu prac domowych. Ponadto były bardziej aktywne na lekcjach, swobodniej się wypowiadały. W ocenie nauczycieli, a także rodziców, dzieci bardziej uwierzyły w swoje możliwości, stały się pewniejsze siebie. Na programie zyskali także nauczyciele-wolontariusze. Mieli oni możliwość podniesienia swoich kompetencji głównie w zakresie nauczania. Poza tym wzrosła ich satysfakcja wynikająca z faktu zaangażowania w charytatywny projekt. Sama firma również zyskała wizerunkowo, jako że podjęła kolejną, zakończoną sukcesem dobroczynną inicjatywę, w której zyskuje społeczność lokalna.