XI Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18! – Philip Morris Polska

Metryka praktyki

Firma: Philip Morris Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

W Polsce 73% sprzedawców łamie zakaz sprzedaży papierosów niepełnoletnim, jak wynika z badania metodą Tajemniczy Klient. Philip Morris Polska jest partnerem Programu STOP18!, który od 10 lat walczy z dostępem niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych.XI edycja Programu trwała od marca do grudnia 2008 r na obszarze całej Polski. W tym czasie, w ramach Szkoły Odpowiedzialnej Sprzedaży, przeszkolono 2100 sprzedawców w zakresie zasad handlu wyrobami tytoniowymi. Na potrzeby akcji powstał film edukacyjny, prezentujący wzorową sprzedaż wyrobów tytoniowych. W czerwcu odbyła się konferencja STOP18!, podczas której podkreślono potrzebę zmian w prawie, a Program otrzymał publiczne poparcie parlamentarzystów. 11 września odbył się II Ogólnopolski Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży, przy udziale ponad 300 gmin z 16 województw, w czasie którego rozdawano sprzedawcom i rodzicom materiały edukacyjne. Podczas towarzyszącej debaty 16 ekspertów z zakresu prewencji, prawa, wychowania, profilaktyki oraz handlu opracowało wnioski zmian utrudniających dostęp niepełnoletnich do papierosów.

W akcji wzięły udział wszystkie Powiatowe Komendy Policji, Komenda Główna Policji oraz 150 jednostek straży miejskiej, które otrzymały listę 1900 adresów punktów sprzedaży, co do których istnieje podejrzenie sprzedaży papierosów niepełnoletnim. W sumie w akcji wzięło udział kilkuset uczestników z całego kraju. Program zakończył się ogólnopolskim badaniem sprzedawców metodą Tajemniczy Klient.

Za duży sukces akcji uznawane jest uzyskanie wsparcia nowych partnerów, którzy są odpowiedzialni za nadzór i stanowienie prawa (m. in. MSWiA, Komendy Głów­nej Policji, Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych) oraz pomocy parlamentarzystów. Od początku istnienia Programu odsetek sprzedawców, którzy przestrzegają prawa, wzrósł z kilku do ok 30%, ograniczono dostęp nieletnich do wyrobów tytoniowych, podwyższono kwalifikacje sprzedawców oraz udoskonalono umiejętności rodziców w prowadzeniu rozmów z dziećmi o niepaleniu.