X Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18! – Philip Morris Polska

Metryka praktyki

Firma: Philip Morris Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

SYTUACJA / PROBLEM:Philip Morris Polska zdecydowanie sprzeciwia się dostępowi niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych. Firma wspiera akcje zapobiegania paleniu wśród młodzieży w około 70 krajach. W Polsce Philip Morris jest kluczowym partnerem Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18!, który od 1998 roku walczy z dostępem osób niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych. W Polsce zaledwie co czwarty sprzedawca odmawia sprzedaży papierosów osobom do lat 18. Statystyka ta opiera się na wynikach profesjonalnego badania metodą Tajemniczy Klient, przeprowadzonego na zakończenie X edycji Programu STOP18!, jesienią 2007 roku, przez agencję badawczą AC Nielsen. Analizując statystyki, nie trudno o wrażenie, że w Polsce zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych niepełnoletnim to fikcja.OPIS DOBREJ PRAKTYKI/ ROZWIĄZANIE:

X edycja Programu STOP18!, który walczy z dostępem niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych trwała od marca do listopada 2007 roku. Akcję zainaugurowała konferencja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do 2478 gmin trafił apel o udział w Programie. Wiosną powstał raport nt. egzekwowania zakazu sprzedaży papierosów niepełnoletnim. Dokument otrzymały wybrane komisje parlamentarne, Ministerstwo Zdrowia oraz MSWiA. We współpracy z Krajową Radą Komendantów Straży Miejskich i Gminnych powstała Szkoła Odpowiedzialnej Sprzedaży, ucząca zasad handlu wyrobami tytoniowymi. Latem do akcji przystąpiło ponad 100 drużyn ZHP, które odwiedzały punkty sprzedaży. 13 września 2007 roku odbył się I Ogólnopolski Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży. W ponad 200 miejscowościach prowadzono m. in. kontrole punktów sprzedaży, szkolenia, badania „Tajemniczy Klient”. We wrześniu 2007 roku w Małopolsce odbył się Miesiąc Odpowiedzialnej Sprzedaży. X Program STOP18! zakończyło ogólnopolskie badanie metodą Tajemniczy Klient, określające poziom przestrzegania prawa. Cała akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem prasy.

KORZYŚCI

DLA FIRMY:
– lokalny rozwój globalnej strategii Philip Morris w zakresie zapobiegania paleniu wśród młodzieży,
– wsparcie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie, która popiera wprowadzenie rozwiązań utrudniających niepełnoletnim dostęp do wyrobów tytoniowych,
– współpraca z administracją publiczną, samorządami, lokalną społecznością oraz innymi podmiotami z otoczenia biznesowego,
– udział firmy w dyskusji na temat przyszłości zasad handlu wyrobami tytoniowymi w Polsce.

DLA ADRESATÓW PROGRAMU:
– podwyższanie kwalifikacji pracowników punktów sprzedaży wyrobów tytoniowych,
– ograniczanie dostępu niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży,
– zwiększanie liczby sprzedawców, którzy przestrzegają prawo,
– aktywizacja służb i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzicom w wychowywaniu dzieci wolnych od nałogów,
– doskonalenie umiejętności rodziców w prowadzeniu rozmów z dziećmi o niepaleniu.

WYZWANIA:

Sprzedawcy za sprzedaż wyrobów tytoniowych niepełnoletniemu grozi 500 złotowy mandat karny lub grzywna do 5000 złotych. Mimo, że zakaz jest łamany przez 3/4 sprzedawców, rzadko podlegają oni karze. Prawo nakłada sankcje na sprzedawców, a nie na właścicieli punktów sprzedaży, co przekłada się na ich niewielką motywację do edukowania personelu. W zawodzie sprzedawcy mamy do czynienia z bardzo dużą rotacją i brakiem chęci uczenia się zasad odpowiedzialnej sprzedaży.