Wzrost świadomości ekologicznej Polaków w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych – Coca-Cola

Metryka praktyki

Firma: Coca-Cola HBC Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firma Coca-Cola HBC Polska ma zintegrowane podejście, obejmujące eliminację, redukcję wagi, recykling i po  wtórne użycie opakowań. Oprócz ustawowo wymaganych obowiązków w zakresie recyklingu, Coca-Cola HBC Polska wraz z Coca-Cola Poland Services w całym kraju wspierają pomysły i akcje promujące recykling, także wśród młodzieży, podczas imprez masowych, koncertów i pikników. Firma wspiera pomysły i akcje promujące recykling wśród młodzieży. Prowadzi edukację ekologiczną podczas imprez masowych: Coke Live Music Festival, Coca-Cola Cup, a także sprzyja lokalnym projektom edukacyjnym: Sprzątaniu Świata, Warszawskim Dniom Recyklingu, Interdyscyplinarnym Warsztatom Edukacyjnym Anima Art w Tczewie, projektom reFun i rePlaz. Przy finansowym wsparciu Coca-Cola HBC Polska powstała baza EkoEdukacja.pl, która jest jednym z edukacyjnych serwisów Fundacji Nasza Ziemia, przeznaczonym dla nauczycieli i innych osób prowadzących edukację ekologiczną.

Celem działań jest ograniczanie ilości odpadów, a przez to zachowanie zasobów surowcowych dla przyszłych pokoleń i poprawa czystości środowiska. Z kolei podczas Coke Live Festival 2011 w rezultacie ekologicznej zabawy w tle festiwalu, przebiegającej pod hasłem „Nie zatrzymuj. Przetwarzaj”, udało się zebrać ponad 84% wszystkich plastikowych i papierowych kubków dostarczonych na teren imprezy. Dzięki projektom reFun i rePlaz wzrosła ekologiczna świadomość mieszkańców Warszawy, jak można ponownie wykorzystywać odpady i nadać im nowe oblicze.