Wzrost potencjału bioróżnorodności na terenie farm fotowoltaicznych

Metryka praktyki

Firma: Polenergia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 15 - Życie na lądzie

Ze względów technologicznych (odstępy pomiędzy rzędami, drogi dojazdowe) konstrukcje złożone z paneli PV o łącznej mocy zajmują jedynie połowę całego areału farm Fotowoltaicznych. Polenergia podjęła decyzję o oddaniu przyrodzie niezagospodarowanych terenów i stworzeniu na obszarze farm tzw. miododajnych łąk kwietnych, które służyć będą owadom zapylającym w tym pszczołom. Polenergia na początku 2020 r. założyła na terenie PV Sulechów pasieczysko, które składa się z 10 pszczelich rodzin zasiedlających drewniane ule wielkopolskie. Aktualnie projekt wysiewania łąk jest rozszerzany na kolejne inwestycje w PV Grupy, w 2022 r. obsiane łąkami będzie około 60 ha. Aktualnie jest to 8 ha na farmie Sulechów I.

Miernikiem realizacji praktyki jest wykorzystanie pierwszego obsianego obszaru przez owady zapylające i inne zwierzęta (pojawienie się wielu gatunków naturowych, cennych ptaków)- badanie wykonane w 2021 r. wskazało na wykorzystanie terenów farm fotowoltaicznych przez zwierzęta w okresie wiosenno-letnim Kontynuacja badania w okresie zimowym pod kątem wykorzystania obszaru przez zwierzęta w zimie wzrost obsianego areału (z 8 ha na 60 ha w 2022r.)

Rezultatem projektu jest popularyzacja wysiewania łąk kwietnych pośród innych firm, które realizują projekty farm fotowoltaicznych, zwiększenie bioróżnorodności (w porównaniu z monokulturami lub wysianiu tylko trawy), zwiększenie retencji obszaru, zwiększenie bazy pokarmowej dla owadów zapylających stworzenie enklawy dla wielu gatunków zwierząt (w tym małych ssaków i ptaków, w tym cennych gatunków kluczowych, naturowych)

https://esg.polenergia.pl/dobre-praktyki/polenergia-na-rzecz-bioroznorodnosci-laki-kwietne-ff-sulechow-i-i-jej-pozytywny-wplyw-na-srodowisko-naturalne/