Wyzwania demograficzne – Volkswagen Poznań

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Poznań,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2012

Warunkiem realizacji celów strategicznych Volkswagen Poznań jest uwzględnienie zmian demograficznych, które zachodzą w samym przedsiębiorstwie, jak i w otoczeniu. Stąd podjęto prace nad innowacyjnym projektem Wyzwania demograficzne. Istotą projektu jest utrzymanie zdrowej i zmotywowanej kadry w sytuacji zachodzących zmian demograficznych w otoczeniu oraz rosnącej średniej wieku pracowników. Motto projektu brzmi „Jutro to dziś”. W ramach projektu działa sześć grup roboczych z udziałem kierownictwa spółki. Celem grupy „Kształtowanie stanowisk pracy“ jest organizowanie miejsca pracy w sposób ergonomiczny. Miejsca pracy są badane i wydawana jest opinia, jak je poprawić pod względem ergonomicznym. Zakupiono specjalny kombinezon umożliwiający poznanie ograniczeń fizycznych osób w podeszłym wieku. Należą do nich np.: słabnące czucie w dłoniach, ograniczona możliwość ruchu czy ograniczone pole widzenia. Cel grupy „Kultura przedsiębiorstwa” to informowanie o procesach starzenia się, a tym samym promocja aktywnego starzenia się. Przygotowanie koncepcji modeli czasu pracy, która będzie możliwa do wdrożenia w VWP w aspekcie zmian demograficznych to cel grupy „Kształtowanie czasu pracy”. Zajęto się: systemem czasu pracy, wymiarem czasu pracy, nadgodzinami, nieobecnościami w pracy itp. Grupa „Sterowanie personelem” dba o to, by wymagania na danym stanowisku pracy były zgodne z kwalifikacjami i stanem zdrowia pracownika (chodzi tu np. o przenoszenie na inne stanowiska pracowników, którzy utracili zdolność do pracy na dotychczas zajmowanych). Celem grupy „Rozwój personelu” jest zachowanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w spółce oraz stworzenie narzędzi rozwoju personalnego, dzięki którym pracownicy pozostaną zdrowi i zmotywowani. Ponadto grupa ta pracuje nad stworzeniem instrumentów, które zachęcą wszystkich pracowników przedsiębiorstwa do ciągłego zdobywania nowej wiedzy. Dział Ochrony Zdrowia oraz członkowie grupy „Zarządzanie zdrowiem” realizują aktywności typowo medyczne (dodatkowe badania diagnostyczne) czy podnoszące świadomość na temat zdrowego stylu życia, odpowiedniej diety, znaczenia wysiłku fizycznego. Wymiernym efektem wdrażania innowacji w VWP jest zwiększający się poziom rotacji wewnętrznej pracowników, który aktualnie wynosi ok. 0,5%. Rekrutacje wewnętrzne są tańsze niż te zewnętrzne, gdyż trwają krócej, a pracownik potrzebuje mniej czasu na wdrożenie się do nowych obowiązków. Zmiany na stanowiskach pracy proponowane przez pracowników oraz te planowane przez dział Inżynierii Przemysłowej corocznie przynoszą kilka milionów złotych oszczędności.