Wywieranie pozytywnego wpływu na społeczność poprzez profesjonalną wiedzę i doświadczenie – Turner & Townsend

Metryka praktyki

Firma: Turner and Townsend,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2013

Wywieranie pozytywnego wpływu na społeczność poprzez profesjonalną wiedzę i doświadczenie – projekt pro bono dla fundacji Habitat for Humanity to inicjatywa Turner & Townsend. Działające w doradztwie budowlanym przedsiębiorstwo stworzyło program, którego celem było przygotowanie kosztorysu dla projektu zagospodarowania strychów na mieszkania socjalne. Był on niezbędny przy ubieganiu się fundacji o dotację od stron trzecich. Firma pomogła również w bezpłatnym uzyskaniu koniecznej do realizacji projektu koncepcji architektonicznej planowanej inwestycji. W efekcie udało się dostarczyć rzetelną i profesjonalną analizę kosztów, która pozwoliła fundacji pozyskać środki na realizację inwestycji. Poza tym celem firmy było zwiększenie zaangażowania pracowników w działania CSR, co się udało – liczba osób, które wykorzystały dodatkowy płatny dzień urlopu, jaki przewiduje firma na działania wolontariatu pracowniczego, wzrosła o 50% w stosunku do roku 2012.