Wytyczne „Tchibo Environment Plus”

Metryka praktyki

Firma: Tchibo,
Branża: FMCG, Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoprodukty
Dokument źródłowy: Raport 2013

Każda firma wytwarzająca produkty powinna brać pod uwagę ich oddziaływanie na środowisko. Tchibo stworzyło wytyczne „Tchibo Environment Plus”, narzędzie do rozwoju asortymentu i minimalizacji ryzyka, które ma z założenia zmniejszyć oddziaływanie produktów na środowisko już na etapie projektowania. Narzędzie umożliwia ciągłą optymalizację artykułów użytkowych pod kątem ich wpływu na środowisko. Dla wszystkich grup produktów zostało sformułowane 5 stopni rozwoju wymogów w zakresie ekologii: od wymogów podstawowych po innowacje. Przy tworzeniu tej listy uwzględniono praktyczne możliwości wdrożenia i dostępność w łańcuchu dostaw, a także różne zastosowania na rynku masowym. Są one udokumentowane w karcie produktu i stanowią część Podręcznika Jakości Tchibo. W perspektywie długoterminowej narzędzie pozwala firmie dążyć do celu, jakim jest w 100% zrównoważona działalność.