Wytyczne bezpiecznego używania samochodów służbowych – BP Polska

Metryka praktyki

Firma: BP,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

1 stycznia 2004 roku w Grupie BP (British Petroleum) wprowadzony został nowy, uszczegółowiony w stosunku do poprzednich przepisów wewnętrznych Globalny standard bezpiecznej jazdy.

Celem projektu jest zmniejszenie ilości i częstotliwości występowania wypadków, związanych z kierowaniem pojazdami mechanicznymi oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich, którzy pracują lub kierują pojazdami dla potrzeb BP.

Dlatego też standard obowiązuje wszystkich pracowników BP, którzy w ramach obowiązków służbowych prowadzą jakikolwiek pojazd lub korzystają z pojazdu jako pasażerowie. Standard składa się z 10 elementów, z których 3 dotyczą pojazdu (specyfikacja pojazdu, stan techniczny, liczba przewożonych pasażerów, odpowiednie zabezpieczenie ładunku), natomiast 7 kierowcy (ocena wstępna kierowcy, posiadanie odpowiednich uprawnień, przygotowanie do drogi, zakaz używania telefonu komórkowego, ocena ryzyka podróży, zapinanie pasów, stosowanie kasków, zakaz prowadzenia pod wpływem substancji odurzających).

Podstawą standardu jest stwierdzenie, że wszyscy pracujący w BP są zobowiązani do dbania o bezpieczeństwo na drodze, zarówno swoje, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Wymagania Standardu są z reguły bardziej surowe, niż powszechnie obowiązujące przepisy ruchu drogowego, przy czym zasadą jest stosowanie się do tych przepisów (Standardu lub Kodeksu Drogowego), który narzuca ostrzejsze wymagania.

W standardzie zawarte jest również zobowiązanie wszystkich pracowników BP do promowania bezpiecznej jazdy poprzez własne zachowanie. Wypadkowość w BP na świecie jest bardzo niska, celem jest 0 wypadków i 0 ofiar. W Polsce firma osiąga te cele.