Wyszukiwarka udogodnień dla osób z ograniczoną mobilnością – PKP

Metryka praktyki

Firma: PKP,
Branża: Energetyka, Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

W listopadzie 2016 r. na stronie www.pkpsa.pl została uruchomiona zakładka „Dla pasażera / Bez barier”, na której dla każdego dworca zarządzanego przez PKP S.A. zostały wymienione udogodnienia dla osób z ograniczoną mobilnością. Pasażer w wyszukiwarce udogodnień dla osób z ograniczoną mobilnością może znaleźć informacje dotyczące m.in.: usługi asysty, obecności urządzeń wspomagających, przystosowanych toalet, kas z obniżonym okienkiem, przystosowanych parkingów, pomieszczeń dla rodziców opiekujących się dzieckiem, przewijaków, dostępności map dotykowych, oznakowania poziomego dla osób niewidomych lub niedowidzących. Osoba chcąca odbyć podróż za pośrednictwem wyszukiwarki w łatwy sposób może uzyskać informacje na temat udogodnień na dworcach.