„Wyłącz ego. Zrozum drugiego”

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Orange Polska we współpracy z norweską organizacją Nansen Center for Peace and Dialogue w ramach projektu „Wyłącz ego. Zrozum drugiego” przeszkoli 100 liderów z różnych środowisk z rozwiązywania konfliktów przy pomocy dialogu. W 2018 roku przeszkolonych zostało 50 osób.

Metoda Nansen Center to efekt ponad dwudziestu lat doświadczeń w budowaniu dialogu w skonfliktowanych społecznościach na świecie. W bezpłatnych, intensywnych szkoleniach prowadzonych przez ekspertów Nansen Center biorą udział przedstawiciele NGO, samorządów, instytucji kultury, oświaty czy biznesu aktywnie działający na rzecz społeczności. Absolwenci szkoleń tworzą sieć, aby rozwijać umiejętność dialogu i wspólnie działać na rzecz innych. Elementem dodatkowym inicjatywy są publikacje, konferencje i spotkania wzmacniające świadomość oraz budujące kulturę dialogu.

Partnerami są Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacja Szkoła Liderów, Laboratorium Więzi, ThinkTank, CSRinfo, oraz 20 innych organizacji, „Przyjaciół dialogu”, wspierających kulturę dialogu w swoich otoczeniu.

Według „Edelman Trust Barometer” Polska zajmuje 22. miejsce (na 28) pod względem poziomu zaufania społecznego. Niskiemu poziomowi zaufania towarzyszą polaryzacja społeczna i wzmocnienie lęku przed innością, przed „obcymi”. Badacze alarmują – różnice poglądów politycznych dzielą rodziny, znajomych, społeczności  na niespotykaną skalę. A 95% polskich przedsiębiorstw zmaga się też z deficytem kapitału społecznego, co negatywnie wpływa na efektywność.