Wykorzystywanie w 100% odnawialnych źródeł energii

Metryka praktyki

Firma: Grupa CCC,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Odnawialne źródła energii
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Zgodnie z wcześniejszym zobowiązaniem, od 2021 roku CCC w 100% nabywa energię elektryczną, która pochodzi z odnawialnych źródeł, tj. z małych elektrowni wodnych oraz elektrowni wiatrowych. Zakupiona energia wykorzystywana jest w siedzibie spółki oraz wszystkich sklepach, w których są podpisane umowy bezpośrednio z dostawcą energii.

Działania związane z efektywnością energetyczną przyczyniły się do tego, że CCC obniżyło w ciągu 2020 roku o 19,1% emisje gazów cieplarnianych (w zakresie 1+2), czyli w większym stopniu niż zakładał to określony w Strategii Zrównoważonego Rozwoju cel redukcyjny. Redukcja emisji w zakresie 1, 2 i 3 również w najbliższych latach stanowi cel strategiczny dla całej Grupy. CCC, jako spółka o największym poziomie emisji, zakupiła w 2021 roku 100% energii elektrycznej, która pochodzi z OZE. W 2022 roku energia zakupiona przez CCC również będzie pochodziła w 100% z odnawialnych źródeł.

Priorytetem w działalności CCC w zakresie zmniejszania wpływu na zmiany klimatu są działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększenie odsetka zużycia energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym Grupy oraz poprzez zwiększenie efektywności energetycznej działalności operacyjnej.