„Wykorzystaj siłę tradycji” – szkolenia dla kontrahentów – Coca-Cola HBC Polska

Metryka praktyki

Firma: Coca-Cola HBC Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
W handlu tradycyjnym często występuje niewykorzystany potencjał punktów sprze­daży, wynikający z braku doświadczenia lub z barier w dostępie do informacji rynkowych. W związku z tym Coca-Cola HBC Polska zorganizowała program szko­leń „Wykorzystaj siłę tradycji” dla właścicieli i kierowników sklepów spożywczych i samoobsługowych, którego celem jest wzmocnienie wzajemnej współpracy i edu­kacja kontrahentów w zakresie optymalizacji powierzchni handlowej oraz pomoc we wdrożeniu nowego układu w sklepie, prowadzącego do zwiększenia obrotów i dochodowości.Podczas 42 warsztatów zorganizowanych w 2008 r., w których udział wzięło blisko 700 kontrahentów, trenerzy działu sprzedaży Coca-Cola HBC Polska prezentowali specyfikę zachowań konsumenckich, przekazywali informacje na temat poszczegól­nych grup i kategorii towarowych oraz udzielali porad dotyczących zarządzania prze­strzenią w sklepie i aktywizacji niewykorzystanych obszarów sklepu. Każdy uczestnik programu miał możliwość stworzenia planu przemodelowania swojej placówki han­dlowej. Partnerów zapoznano również z zasadami wzrostu podstawowych wskaź­ników dotyczących poszczególnych kategorii produktów i tym samym podnoszenia dochodowości sklepu.W efekcie wprowadzonych zmian w placówkach, których właściciele zostali przeszkoleni, sprzedaż wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu ze wzrostem ogółem we wszystkich punktach sprzedaży. Firma wzmocniła relacje ze swoimi klientami oraz zwiększyła wiedzę działu handlowego w zakresie rynku handlu tradycyjnego.