Wykłady Eksperckie

Metryka praktyki

Firma: Capgemini Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2015

W ramach Wykładów Eksperckich specjaliści z firmy Capgemini Polska prowadzą zajęcia na wybranych uczelniach w Małopolsce oraz na Śląsku. Program ich jest dostosowany do profilu uczelni, np. dla Politechniki Opolskiej prowadzone są zajęcia z zakresu IT, zaś na Uniwersytecie Jagiellońskim jest to wstęp do świata biznesu i dotyczy takich obszarów, jak: finanse, HR oraz CSR. Poprzez realizację projektu firma wspiera studentów w uzupełnieniu wiedzy teoretycznej o praktykę. Dzięki dobrej współpracy z uczelniami zajęcia wpisane są w siatkę zajęć dydaktycznych. Do współpracy zaproszona została również firma IBM, zapewniając studentom ostatnich lat odbycie obowiązkowej praktyki zawodowej.