Wyjście z finansowania tytoniu

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Bank BGŻ BNP podjął decyzję o wyjściu z finansowania tytoniu, a zatem o zaprzestaniu oferowania produktów, świadczenia usług, finansowania oraz inwestowania w podmioty, których działalność jest bezpośrednio związana z przemysłem tytoniowym. W związku z tym, Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu Banku BGŻ BNP Paribas została poszerzona o postanowienia dotyczące sektora wyrobów tytoniowych. Polityka CSR wykracza poza stosowanie przyjętych przepisów i odzwierciedla zaangażowanie społeczne i środowiskowe Banku oraz Grupy BNP Paribas.

Skutkiem podjętej decyzji jest niezawieranie nowych relacji biznesowych oraz terminowe rozwiązanie wszystkich istniejących relacji zawartych pomiędzy Bankiem a podmiotami wykluczonymi.

Wyjście z sektora tytoniowego jest globalną decyzją Grupy BNP Paribas, która dotyczy wszystkich spółek i krajów działalności Grupy. Nie jest skierowana indywidualnie wobec poszczególnych klientów, ale umotywowana czynnikami etycznymi i zdrowotnymi, wynikającymi z odpowiedzialnego podejścia Grupy do finansowania gospodarek. Ambicją Grupy BNP Paribas jest finansowanie rozwoju gospodarczego, jednocześnie mając na względzie pozytywny wpływ na wszystkich jej interesariuszy.