Wygraj życie – wykonaj mammografię! – Scanmed Multimedis

Metryka praktyki

Firma: Scanmed Multimedis,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna
Dokument źródłowy: Raport 2012

Firma Scanmed Multimedis w ramach akcji Wygraj życie – wykonaj mammografię! prowadzone były działania w trzech obszarach: edukacja w zakresie zagrożenia rakiem piersi wśród kobiet, promocja bezpłatnych badań mammograficznych finansowanych przez NFZ, przełamywanie oporu i strachu przed badaniem. W tym celu firma podjęła liczne działania promocyjne, nawiązała kontakt z lokalnymi instytucjami, organizacjami, samorządem, mediami. Informacja na temat badań diagnostycznych raka piersi dotarła do ok. 200 tys. mieszkanek Krakowa. W wyniku akcji wykonano 2 tys. badań mammograficznych, 14% kobiet zostało skierowanych do dalszych placówek diagnostycznych.