Wwspółpraca z Teatrem 21

Metryka praktyki

Firma: KABAK,
Branża: Przemysł odzieżowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kultura i sztuka
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa firma KABAK nawiązała współpracę z Teatrem 21 – społeczną instytucją kultury w całości poświęconą twórczości artystów z niepełnosprawnościami, której głównym celem jest poszerzanie pola sztuki, kultury i nauki o obecność artystów z niepełnosprawnościami. W ramach współpracy firma wdrożyła wyjątkową kolekcję skarpetek KABAK x Teatr 21, która w całości została zaprojektowana przez podopiecznych Teatru. Autorzy projektów byli także bohaterami kampanii promującej kolekcję. 20 proc. z każdej sprzedanej pary trafia do Teatru, wspierając działania m.in. Centrum Sztuki Włączającej.