Wpływ trendów na cele zrównoważonego rozwoju

Metryka praktyki

Firma: CSR Consulting,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

CSR Consulting wraz z Kampanią 17 Celów oraz Natalią Hatalską  z infuture institute jako pierwszy w świecie zbadał wpływ trendów na cele zrównoważonego rozwoju. Dzięki wykorzystaniu asymetrycznej macierzy relacji oraz zaangażowaniu kilkudziesięciu ekspertów z różnych obszarów gospodarki udało się zbadać, w jaki sposób 54 trendy identyfikowane przez infuture.institute wpływają na 17 celów zrównoważonego rozwoju. W badaniu został wypracowany autorski wskaźnik – mapy cieplne. Wynikiem badania jest raport, który wskazuje biznesowi newralgiczne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju  obszary i trendy, oraz te, których nie powinny lub – wręcz przeciwnie – powinny wspierać poprzez swoje strategie, aby przyczyniać się zrównoważonego rozwoju. Opracowany raport został zaprezentowany między innymi podczas EFNI 2022. Doczekał się również blisko 1000 pobrań wersji elektronicznej.