Wtorki szkoleniowe w CCC

Metryka praktyki

Firma: Grupa CCC,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Ze względu na większe ryzyko wypadków pracownicy magazynowi firmy CCC zostali objęci działaniami szkoleniowymi. Wprowadzono tzw. wtorki szkoleniowe. Dotyczą one spotkań z przedstawicieli działu BHP. W ich trakcie przekazywane są najważniejsze informacje o bezpieczeństwie i higienie pracy. Odnoszą się bezpośrednio do środowiska pracy i bazują na case studies. Wynikiem realizowanej praktyki jest zasygnalizowanie licznych rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa, które zostały wdrożone w firmie. Na wniosek pracowników m.in. poprawiono oświetlenie na hali magazynowej przy stanowiskach prac ręcznych, przerobiona została instalacja elektryczna w zakresie udostępnienia przełączników prądowych bliżej wejścia, do stołów do prac ręcznych dodano elementy służące do ulokowania materiałów wykorzystywanych przy pracy, zwiększając tym samym komfort pracownika.