Wszyscy w jednej sieci

Metryka praktyki

Firma: DB Cargo Polska,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Celem akcji Wszyscy w jednej sieci – cyfrowa integracja pracowników  było ograniczenie wykluczenia cyfrowego pracowników DB CARGO POLSKA oraz zapewnienie dostępu do informacji. Firma wyposażyła pracowników w elektroniczne narzędzia (służbowa poczta mailowa, intranet, aplikacja MyDBCargoPL) – tablety – z dostępem do zasobów sieci firmy. Wdrożono system Workday, dzięki któremu pracownicy mogą elektronicznie złożyć wniosek o urlop oraz rozliczyć delegację i zaliczki. Firma przeprowadziła kampanię informacyjną, stworzyła materiały szkoleniowe oraz kursy online. Rozdystrybuowano niemal 1500 tabletów (ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w czasie pandemii), opracowano plan komunikacji w organizacji oraz przeprowadzono szkolenia dla pracowników. W efekcie wszyscy pracownicy DB Cargo Polska są podłączeni do firmowej wewnętrznej sieci – brak w firmie pracownika wykluczonego cyfrowo. Poprawa komunikacji w całej organizacji – każdy pracownik ma dostęp do narzędzi komunikacyjnych (MS Teams, MS Outlook, aplikacja MyDBCargoPL, czat z Zarządem). Zmniejszenie zużycia papieru poprzez koncentrację na elektronicznym obiegu informacji, co korzystnie wpływa na środowisko. Tablet jako narzędzie bezpiecznej komunikacji w dobie pandemii – brak konieczności fizycznych spotkań dzięki dostępowi do aplikacji MS Teams. Wspieranie integracji i budowania relacji między pracownikami w czasie pandemii.