Współtworzenie przewodnika 'TRANSformacja’

Metryka praktyki

Firma: TVN Warner Bros. Discovery,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Edukacja
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

TVN Warner Bros. Discovery w 2022 r. wziął udział we współtworzeniu przewodnika „TRANSformacja”, czyli praktycznej publikacji dla firm i organizacji pokazujących dobre praktyki, dzięki którym można tworzyć miejsca pracy bezpieczne i przyjazne dla osób transpłciowych, w tym niebinarnych. Publikacja dostarcza praktycznej wiedzy, która została usystematyzowana w 3 częściach: o transpłciowości i niebinarności, o języku i praktykach inkluzywnych oraz o roli pracodawców i pracodawczyń w budowaniu włączających miejsc pracy. TVN WBD reprezentował w projekcie Rafał Mikołajczyk, dyrektor ds. komunikacji wewnętrznej i CSR. Nad publikacją wolontaryjnie pracowały osoby praktykujące DEI, osoby z działów HR, osoby transpłciowe i niebinarne, praktycy i praktyczki z wielu organizacji. Publikacja powstała także dzięki zaangażowaniu indywidualnych osób sojuszniczych. Zaangażowanie firmy polegało na przygotowaniu wybranych treści przewodnika, działaniach redakcyjnych, wsparciu organizacji webinaru promującego publikację – webinar poprowadził Piotr Jacoń, dziennikarz TVN24. Wydrukowano i rozdysponowano ponad 550 sztuk.