Współpraca ze Wspólną Drogą – Johnson&Johnson, Opel Polska,TNT Express

Metryka praktyki

Firma: Johnson&Johnson, Opel, TNT Express,
Branża: FMCG, Motoryzacja, Transport i logistyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
Pracownicy z firm współpracujących ze Wspólną Drogą oferujących program składki pracowniczej wypełniają deklarację, w której wybierają program, jaki chcą wesprzeć. Firma wspiera decyzje swoich pracowników, dopłacając drugie tyle do każdej złotówki ofiarowanej przez pracowników na wybrane przez nich programy pomocy, tzw. matching funds.Firmy wypracowały różne modele współpracy z fundacją Wspólna Droga. Johnson & Johnson oprócz działań na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i najuboższych, darów rzeczowych i udziału w akcjach dobroczynnych angażuje pracowników w pracę przy programie. Pracownik J&J jako wolontariusz jest koordynatorem programu składki w firmie i członkiem Komisji Dystrybucyjnej, a prezes Johnson & Johnson uczestniczy w pracach Rady Wspólnej Drogi.

Firma Opel Polska rozpoczęła współpracę ze Wspólną Drogą od wolontariatu, gdzie rolą fundacji jest sprawdzanie wiarygodności organizacji charytatywnych wybieranych przez pracowników uczestniczących w programie wolontariatu. Aby zintensyfikować wymiar pomocy w walce z lokalnymi problemami społecznymi Opel w lutym 2004 roku wprowadził program składki pracowniczej prowadzony właśnie przez Wspólną Drogę. Od tego czasu w program zaangażowało się już ponad 160 pracowników.

Współpraca TNT Express z fundacją Wspólna Droga obejmuje stałą, nieodpłatną obsługę kurierską fundacji i jej organizacji partnerskich: hospicjów, szkół dla dzieci specjalnej troski, domów samotnej matki. Łącznie w 2004 roku organizacje skorzystały z ponad 2 000 przesyłek. Pracownicy TNT Express zaangażowali się ponadto w akcję dobrowolnych odpisów od pensji. W 2004 roku w programie składki pracowniczej wzięło udział 200 pracowników z całego kraju, co stanowi ponad 50% wszystkich zatrudnionych osób w firmie. Dzięki temu pula środków na pomoc partnerskim organizacjom społecznym została powiększona o 51 505 zł.