Współpraca ze szkołami

Metryka praktyki

Firma: Minkiewicz Urzędowski Sobolewski Torba Radcowie Prawni,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Kancelaria Minkiewicz Urzędowski Sobolewski Torba Radcowie Prawni obserwuje, że bardzo wielu młodych ludzi, po ukończeniu szkoły średniej, nie zna wielu praktycznych aspektów stosowania prawa. Nie potrafi poradzić sobie w wielu sytuacjach życiowych związanych z prawami obywatela, procedurami urzędowymi i sądowymi oraz prawami konsumenta.

W ramach działań pro bono prowadzi lekcje w szkołach. Ich celem jest m.in. zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, przedstawienie zawodów prawniczych oraz ich roli w społeczeństwie, a także specyfiki pracy radcy prawnego.

Radca prawny z Kancelarii przeprowadził m.in. spotkanie edukacyjne z młodzieżą szkolną, opowiadając o zmianach, jakie zachodzą w zawodach prawniczych na skutek postępu technicznego, bezpieczeństwie i ochronie prywatności w Internecie oraz o cyberprzemocy wśród młodzieży.

MUST w szkole! 📖📝🚸Radca prawny Łukasz Sobolewski odwiedził dziś Zespół SZKÓŁ Technicznych w Toruniu, gdzie prowadził…

Opublikowany przez MUST Minkiewicz Urzędowski Sobolewski Torba Radcowie Prawni Czwartek, 8 listopada 2018

MUST w szkole! 📖📝🚸Radca prawny Łukasz Sobolewski odwiedził dziś Zespół SZKÓŁ Technicznych w Toruniu, gdzie prowadził…

Opublikowany przez MUST Minkiewicz Urzędowski Sobolewski Torba Radcowie Prawni Czwartek, 8 listopada 2018