Współpraca ze szkołami wyższymi

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Motor Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2014

Firma Volkswagen Motor Polska zdecydowała się na nawiązanie współpracy ze szkołami wyższymi (np. Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu). Współpraca ta polegała na wymianie informacji między firmą a uczelniami, w ramach której informowano studentów o prowadzonych rekrutacjach, tworzonych ścieżkach rozwoju kariery oraz profilach poszukiwanych pracowników. Program umożliwił również prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych, a także tworzenie prac dyplomowych odpowiadających na bieżące zapotrzebowanie firmy. Studentom piszącym prace przydzielano promotora z ramienia VW oraz przyznawano stypendium.