Współpraca ze szkołami w ramach praktyk i staży

Metryka praktyki

Firma: ArtGroup,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Agencja Reklamowa ArtGroup jak co roku współpracuje ze szkołami w ramach praktyk i staży i zaprasza uczniów okolicznych szkół ponadpodstawowych, kształcących się na kierunkach związanych z reklamą i marketingiem do odbywania praktyk zawodowych. W 2021 r. ze względu na ograniczenia pandemiczne odbywały się one w modelu hybrdowym. W trakcie roku szkolnego swoje kompetencje w agencji rozwijało 11 uczniów. Każdy z nich został otoczony indywidualną opieką mentora.