Współpraca z uczelniami wyższymi

Metryka praktyki

Firma: BASF Polska,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Firma BASF Polska już 10 lat temu dostrzegła istotę edukacji różnych grup odbiorców w zakresie chemii i obszarów z nią związanych. Na przełomie 2015 i 2016 roku BASF Polska ruszyła z projektem „Zarządzanie Biznesem Technologicznym” we współpracy z Politechniką Warszawską. Projekt ten obejmuje cykl wykładów prowadzonych przez przedstawicieli BASF na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, które dostarczają wiedzy i informacji z różnych dziedzin, takich jak chemia przemysłowa, zarządzanie przedsiębiorstwem, PR i zrównoważony rozwój. Łącznie, we wszystkich edycjach ZBT wzięło udział już ponad 350 studentów. Na wykładach mają oni szansę poznać zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa z branży chemicznej od wewnątrz.