Współpraca z samorządem Ziemi Chełmskiej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – CEMEX Polska

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
CEMEX Polska, światowy producent materiałów budowlanych w Polsce, właściciel Cementowni Chełm, od 5 lat współpracuje ze Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Chełmskiej w zakresie gospodarczego wykorzystania odpadów komunalnych. Związek zrzesza 16 lokalnych gmin, zamieszkanych przez ponad 160 tysięcy osób.W wyniku współpracy obu stron, w 2007 roku Związek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej oraz władze Chełma podjęły decyzję o budowie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu chełmskiego. Zakład będzie produkował paliwo alternatywne dla Cementowni Chełm. Projekt został już wpisany na podstawową listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zatwierdzoną przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

CEMEX Polska podejmuje również działania mające na celu stworzenie platformy do podjęcia zintegrowanych działań w zakresie gospodarki odpadami w ramach samorządu całego województwa lubelskiego. Pierwszą inicjatywą w tym zakresie była konferencja „Perspektywy gospodarczego wykorzystania odpadów komunalnych”, zorganizowana w listopadzie 2007 roku przez CEMEX i Urząd Marszałkowski w Lublinie, która zgromadziła niemal 200 przedstawicieli samorządu Lubelszczyzny. Celem konferencji było przedstawienie samorządowcom możliwości zagospodarowania odpadów komunalnych i wykorzystania ich jako wtórnego źródła energii. Na konferencję CEMEX zaprosił przedstawicieli firmy FFK – jednego z niemieckich producentów paliw alternatywnych, którzy zaprezentowali przebieg wieloletniej współpracy między niemieckim przemysłem i samorządami.

Utworzenie lokalnych przedsiębiorstw produkujących paliwo alternatywne zapewni Cementowni Chełm stałe dostawy paliwa spełniającego wysokie normy jakościowe. Większy udział paliw alternatywnych umożliwi cementowni ograniczenie zużycia paliw konwencjonalnych (m.in. węgla kamiennego), co z kolei przełoży się na znaczne ograniczenie emisji gazów, w tym CO2, do atmosfery. Dzięki temu możliwe będzie wygenerowanie oszczędności wynikających z braku konieczności dokupowania przez zakład praw do emisji CO2. Główną korzyścią dla lokalnej społeczności ze współpracy CEMEX Polska z władzami samorządowymi jest docelowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionie oraz redukcja ilości składowanych odpadów.