Współpraca z rożnymi interesariuszami w procesach restrukturyzacji spółki – Termisil Huta Szkła Wołomin

Metryka praktyki

Firma: Termisil Huta Szkła Wołomin,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2013

Decyzja o opracowaniu strategii CSR w Termisil zapadła, kiedy firma stanęła w obliczu problemów finansowych i konieczności restrukturyzacji. Definiując misję, wizję i wartości spółki, postawiono na współpracę z interesariuszami. Pracownicy zostali zaangażowani w dialog na temat zmian w firmie, uczestniczyli także w szkoleniach z obszarów strategii CSR. Firma zaangażowała się w działalność na rzecz społeczności lokalnej, natomiast klienci otrzymali informacje o walorach ekologicznych i zdrowotnych szkła produkowanego przez hutę Termisil.