Współpraca z PTTK

Metryka praktyki

Firma: ENERIS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie

ENERIS Surowce Oddział w Gorzowie Wielkopolskim nawiązał współpracę z PTTK Ziemi Gorzowskiej, aby zorganizować akcje edukacyjne mające na celu promowanie i ochronę lokalnej przyrody. Jedna ze wspólnych inicjatyw odbyła się pod nazwą „Na wiosnę zamień makulaturę na książkę o drzewach”. Polegała na zbiórce makulatury – za 60 kg papieru przekazywany był kieszonkowy informator o drzewach i krzewach.