Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną       

Metryka praktyki

Firma: AmRest Coffee,
Branża: Restauracje,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na co dzień wspiera osoby niepełnosprawne intelektualnie i ich rodziny, działa na rzecz wyrównywania ich szans w społeczeństwie.

W 2021 Starbucks z AmRest Coffee w ramach współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przekazał grant do wykorzystania na działalność statutową organizacji. Z funduszy zostało zakupione wyposażenie sal szkoleniowych. Oficjalnemu przekazaniu grantu towarzyszył także piknik zorganizowany przez pracowników Starbucks dla podopiecznych organizacji w jednym z warszawskich parków. W ramach wspierania podopiecznych Stowarzyszenia w aktywizacji zawodowej, Starbucks zorganizował sesję zdjęciową profesjonalnych ujęć do CV z której skorzystało 31 osób.