Współpraca z Politechniką Śląską

Metryka praktyki

Firma: Alstom Konstal,
Branża: Przemysł elektromaszynowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W 2021 roku Alstom podpisał z Politechniką Śląską porozumienie o współpracy. Zakłada ono realizację wspólnych prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych, współpracę przy realizacji praktyk, staży, podróży studyjnych, organizowanie wykładów, seminariów i konferencji, wydawanie wspólnych publikacji naukowych oraz współfinansowanie studiów i staży doktoranckich oraz komercjalizację wyników prac badawczych i rozwojowych. W ramach porozumienia zorganizowane zostały trzy Site Tours dla studentów różnych wydziałów Politechniki Śląskiej. Studenci mieli okazję zobaczyć, jak wygląda produkcja pociągów w chorzowskim zakładzie Alstom i praca z symulatorami malowania i spawania, następnie zapoznali się z działalnością katowickiego zakładu – zwiedzili produkcję, serwerownię oraz laboratorium.