Współpraca z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Giżycach

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

PGE EO z PGE Polska Grupa Energetyczna angażuje się we współpracę z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Giżycach, całodobowym domem dziecka typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi. Ośrodek zapewnia czasową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadku gdy niemożliwe jest sprawowanie opieki nad nimi przez rodziców. Współpraca polega na organizowaniu dla podopiecznych placówki kilka razy w roku wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rozrywkowych. Dzięki temu, dzieci w 2018 roku mogły zobaczyć m.in. należącą do spółki Elektrownię Wodną Dębe, zwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego i „Niewidzialną Wystawę”. Były też na lodowisku, jeździły na wrotkach, bawiły się w parku trampolin i na koncercie oraz uczestniczyły w akcji sadzenia lasu.