Współpraca z Omenaa Foundation przy budowie szkoły w Ghanie

Metryka praktyki

Firma: LOTTE Wedel,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

LOTTE Wedel od początku swojego istnienia wykorzystuje najwyższej jakości kakao, pochodzące z Ghany. Dostrzegając i odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności, firma podjęła współpracę z Omenaa Foundation przy budowie szkoły w Ghanie. Obecnie do placówki uczęszczają dzieci będące podopiecznymi ośrodka, który zajmuje się osobami doświadczającymi przemocy. Stworzenie szkoły KIDS HEAVEN SCHOOL dla dzieci ulicy w Ghanie. Do szkoły uczęszcza 40 dzieci, będących pod opieką ośrodka CPC.