Współpraca z Ochronką Jurek – PBG SA

Metryka praktyki

Firma: PBG SA,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2011

Ochronka Jurek Towarzystwa Przywracania Rodziny to rzadka w Polsce forma opieki na dziećmi. Działa po to, aby przywrócić dziecko rodzinie naturalnej, a jeśli nie ma takiej możliwości – przygotować do życia w rodzinie adopcyjnej lub zastępczej. Taka forma opieki nad dziećmi jest zbliżona do warunków panujących w biologicznych rodzinach, gdyż w placówce może być maksymalnie 6 dzieci. Firma PBG od kilku lat wspiera Ochronkę Jurek, a pracownicy angażują się w pracę na jej rzecz. Współpraca została zapoczątkowana wraz z przekazaniem domu przez prezesa na rzecz organizacji. Firma pokrywa opłaty eksploatacyjne związane z prowadzeniem domu, wyposaża placówkę w artykuły i sprzęt. Pracownicy angażują się w działania na rzecz wychowanków jako wolontariusze. Dwa razy do roku – przy okazji Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy – przygotowują dla dzieci paczki świąteczne. Motywacją firmy do kontynuowania działań na rzecz ochronki jest grono blisko 50 wychowanków. Ponadto wolontariat pracowniczy zapewnia integrację i lepsze poznanie się pracowników firmy.