Współpraca z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”

Metryka praktyki

Firma: Alstom Konstal,
Branża: Przemysł elektromaszynowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Alstom realizował współpracę z Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”. Fundacja zajmuje się między innymi wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej, aktywizacją osób powracających na rynek pracy, działalnością szkoleniowo – edukacyjną głównie w obszarze ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. Zysk z prowadzonej działalności Fundacja przeznacza na działalność społeczną i tworzy nowe miejsca pracy dla osób potrzebujących. Firma zamówiła w Fundacji 4400 drewnianych ozdób choinkowych. Na zamówieniu skorzystało 140 pracowników Fundacji.