Współpraca z Fundacją Kobiety Wędrowne

Metryka praktyki

Firma: KABAK,
Branża: Przemysł odzieżowy,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Edukacja
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W ramach długofalowej współpracy z Fundacją Kobiety Wędrowne firma KABAK zorganizowała i wypromowała otwarte warsztaty z projektowania skarpetek, których celem było stworzenie projektu skarpetki-cegiełki mającej wesprzeć realizację misji Fundacji, jaką jest zapewnienie bezpiecznej i godnej pracy dla osób uchodźczych. Po wyłonieniu zwycięskiego projektu firma KABAK zajęła się jego kompleksowym przygotowaniem do produkcji oraz koordynacją procesu produkcyjnego. W efekcie do Fundacji Kobiety Wędrowne trafił produkt w pełni gotowy do sprzedaży, a sama Fundacja zyskała kolejne narzędzie służące samofinansowaniu swojej działalności. Warsztaty zgromadziły prawie 30 uczestników, którzy dzięki wydarzeniu mieli okazję poznać Fundację Kobiety Wędrowne i jej misję, a także odwiedzić restaurację prowadzoną przez członkinie Fundacji.