Współpraca z EKON

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2014

Gruntowny remont i przebudowa biura PwC w Warszawie w 2014 roku przyniosły ze sobą dużą ilość odpadów, które podlegają utylizacji. Dzięki nawiązaniu współpracy z EKON, przedsiębiorstwem społecznym, które zajmuje się zbiórką i segregacją odpadów, PwC zyskało możliwość minimalizowania swojego wpływu na środowisko naturalne, wspierając jednocześnie kreowanie i podtrzymywanie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Od początku współpracy przez prawie rok EKON odebrał od firmy prawie 1,5 tony elektrośmieci i makulatury.