Współpraca z dostawcami w ramach programu Krytyczny Dostawca – Volkswagen Poznań

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Poznań,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firma Volkswagen Poznań, która obecnie współpracuje z ok. 700 dostawcami seryjnymi. W ramach programu Krytyczny Dostawca, wspiera swoich partnerów biznesowych. Wszyscy dostawcy firmy podlegają audytowi, podczas którego wskazywani są ci, którzy nie osiągnęli minimalnego akceptowalnego wyniku podczas kontroli. Jednostki te otrzymują wsparcie od firmy w celu osiągnięcia wyższej oceny. Każdy dostawca wytypowany do udziału w programie zostaje o tym fakcie poinformowany. Podczas spotkania z wytypowanym dostawcą zostaje ustalony okres niezbędny na przygotowanie do audytu koncernowego. Do tego czasu dostawca otrzymuje wszelką pomoc ze strony działu Zapewnienia Jakości Części Zakupowych Seria oraz przeprowadza audyt wewnętrzny, co ma podnieść ocenę podczas kontroli zewnętrznej. Korzyścią płynącą z projektu jest poprawa współpracy i bliższe poznanie dostawcy, co skutkuje zapewnieniem ciągłości dostaw oraz redukcją zakłóceń w procesie produkcji. Ponadto dostawca może skorzystać z cennego know-how, podnosząc tym samym swoją konkurencyjność, firma zyskuje natomiast pewnego i solidnego dostawce, który spełnia najwyższe standardy jakościowe.