Współpraca z amerykańską organizacją Stop Hunger Now

Metryka praktyki

Firma: Hewlett Packard Enterprise Global Business Center,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

Współpraca z amerykańską organizacją Stop Hunger Now jest inicjatywą globalną, skupioną na dostarczaniu pełnowartościowych posiłków do szkół i sierocińców, co ma zmotywować dzieci do nauki i trwałej poprawy swojego losu. W lipcu 2015 r. Hewlett Packard Enterpise zorganizował we Wrocławiu akcję pakowania posiłków SHN, w której wzięło udział ponad 100 wolontariuszy z HPE oraz zaprzyjaźnionych wrocławskich firm. Spakowano blisko 50 tys. posiłków, które docelowo trafiły do siedmiu sierocińców w Liberii i Sierra Leone. Dodatkową wartością było działanie integracyjne akcji, zwłaszcza dla expatów pracujących we Wrocławiu – to jedna z niewielu okazji wolontariackich, gdzie brak znajomości języka nie stanowił bariery. Instytut Sportowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu udostępnił salę sportową na czas przygotowania i przeprowadzenia akcji.