Współpraca z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości – eurobank

Metryka praktyki

Firma: Eurobank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Współpraca z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości została nawiązana przez założyciela eurobanku, Mariusza Łukaszewicza, w momencie ich powstawania. Operatywny biznesmen, dostrzegając znaczenie rozwijania przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, wspierał twórców AIP swoją wiedzą, a po utworzeniu banku -również finansowo. Dziś jego rolę przejęli menedżerowie i inni pracownicy banku.Projekty AIP prowadzone są w największych ośrodkach akademickich w Polsce, nad ich koordynacją pracuje około 120 osób w całym kraju. Osoby zarządzające AIP są objęte coachingiem i mentoringiem wiceprezesa Zarządu eurobanku. Ponadto specjalnie dla nich przygotowywane są szkolenia prowadzone przez wybranych pracowników banku na tematy związane m. in. z marketingiem i kreowaniem wizerunku organizacji, zarządzaniem projektem czy zarządzaniem ryzykiem. W czasie licznych spotkań i szkoleń otrzymują merytoryczne wsparcie w zarządzaniu, oparte na wiedzy i doświadczeniu pracowników eurobanku.Poza pomocą merytoryczną eurobank wspiera AIP finansowo. Angażuje się także i/lub współtworzy wybrane inicjatywy – przykładem jest konkurs na oddział franczyzowy eurobanku, w którym autor/ autorka najlepszego biznesplanu ma możliwość (nieodpłatnie) samodzielnego pokierowania oddziałem. Aby pomóc beneficjentom AIP chcącym spróbować swych sił w konkursie, specjaliści eurobanku w zakresie franczyzy brali udział w kilkudziesięciu spotkaniach na terenach objętych działaniami AIP, przekazując wszystkie ważne informacje związane z tematem.