Współpraca pomiędzy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i PGE Dystrybucja Oddział Łódź

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Na terenie działania spółki PGE Dystrybucja Oddział Łódź zdecydowana część sieci energetycznej to linie napowietrzne usytuowane na otwartej przestrzeni. Z tego względu narażone są na oddziaływanie czynników zewnętrznych, szczególnie silnych wiatrów. Po dużej awarii energetycznej w 2017 roku przedstawiciele PGE znaleźli się w sztabie kryzysowym przy wojewodzie łódzkim. Od tamtego czasu zacieśniła się współpraca pomiędzy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i PGE Dystrybucja Oddział Łódź.

Przedstawiciele PGE Dystrybucja Oddział Łódź oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zainicjowali z przedstawicielami gmin w poszczególnych Rejonach Energetycznych spotkania poświęcone zasadom współpracy. Omówiono na nich wzajemne oczekiwania stron oraz wypracowano rozwiązania, pozwalające sprawnie przekazywać informacje podczas awarii energetycznych.

Uczestników zapoznano z procedurami obowiązującymi w przypadku wystąpienia awarii o charakterze masowym. Rezultatem spotkań było powołanie – w wypadku wystąpienia awarii o charakterze masowym – w każdym z Rejonów Energetycznych łącznika z Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego. Dodatkowo, wystosowano pismo od wojewody łódzkiego i PGE Dystrybucja Oddział Łódź do starostów i prezydentów miast, zalecające umieszczanie na stronach wszystkich gmin informacji o planowanych włączeniach i korzystaniu z newslettera planowanych wyłączeń.

Spotkania miały miejsce od XII 2017 r. do VI 2018 r.