Współpraca Hewlett Packard Enterprise z Fundacją Antoni

Metryka praktyki

Firma: Hewlett-Packard,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 2 - Zero głodu

Pracownicy Hewlett Packard Enterprise mają możliwość wykorzystania przysługujących im godzin wolontariackich, angażując się w działalność długoterminową lub akcyjną na rzecz współpracującej z firmą Fundacji Antoni. Polega ona na pracy fizycznej przy przygotowywaniu i wydawaniu posiłków osobom potrzebującym w kuchni prowadzonej przez fundację oraz pomocy dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji i prowadzeniu zajęć ruchowych.