Współpraca Carrefour z dostawcami lokalnymi

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wspieranie lokalnych dostawców, czyli takich, których siedziba mieści się w najbliższym sąsiedztwie sklepu, to dla Carrefour sposób na stymulowanie wzrostu przedsiębiorczości na danym terenie oraz rozwój lokalnych społeczności oraz ograniczenie emisji CO2 do atmosfery dzięki zredukowaniu odległości, jaką musi przebyć towar przed trafieniem do sklepu. W ramach Współpracy z dostawcami lokalnymi Carrefour dzieli się swoim know-how w zakresie dbania o jakość oferowanych produktów, ekologicznych sposobów transportu czy też właściwych, ergonomicznych metod produkcji żywności. O partnerskiej współpracy z lokalnymi dostawcami najlepiej świadczą długotrwałe relacje i wieloletnie kontrakty oraz zadowoleni klienci, którzy mogą w sklepach Carrefour znaleźć świeże lokalne produkty.  Carrefour dzieli się swoim know-how z lokalnymi dostawcami w zakresie dbania o jakość oferowanych produktów, ekologicznych sposobów transportu czy też właściwych, ergonomicznych metod produkcji żywności. Carrefour dba także o partnerskie relacje ze wszystkimi swoimi dostawcami i wspiera lokalną przedsiębiorczość. rozwój ekonomiczny regionu, wspiera rozwój społeczności lokalnych i ogranicza bezrobocie na danym terenie.