Wspólny projekt „Gazety Wyborczej” i Fundacji Dzika Polska w celu zatrzymania wycinki drzew

Metryka praktyki

Firma: Grupa Agora,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 15 - Życie na lądzie
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Redakcja „Gazety Wyborczej” w marcu 2021 r. przygotowała specjalną ofertę prenumeraty cyfrowej, z której cały dochód został przekazany Fundacji Dzika Polska na wsparcie projektu „Pogotowie dla Drzew”. Akcja miała pomóc w walce z wycinkami drzew w miastach i w lasach.

Do końca grudnia 2021 r. udało się zebrać ponad 93 tys. zł, które zostały przeznaczone m.in. na działania arborystyczne, ochronę drzewostanów i sprawy sądowe związane z wycinką drzew.Dzięki projektowi udało się zaangażować czytelników w inicjatywę, zebrać ponad 93 tys. złotych, które stały się realnym wsparciem finansowym organizacji zajmującej się ochroną środowiska.

https://www.agora.pl/wspolny-projekt-gazety-wyborczej-i-fundacji-dzika-polska-w-celu-zatrzymania-wycinki-drzew

https://www.facebook.com/fundacjadzikapolska/posts/3083043248635918