Wspólnie posprzątajmy Piłę

Metryka praktyki

Firma: ENERIS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

„Wspólnie posprzątajmy Piłę” to cykliczna akcja zainicjowana przez Altvater Piła Sp. z o.o., jedną ze spółek grupy ENERIS, pomysłodawcę powstania Klubu Dobrego Klimatu. Praktyka polega na sprzątaniu zaniedbanych, lecz cennych przyrodniczo terenów w Pile. W 2021 roku uczestnicy podczas 7 takich akcji zebrali ponad 10 ton odpadów. Posprzątali m.in. tereny nad Gwdą w okolicy ulic Młodych i Dąbrowskiego, park przy ulicy Ceglanej i lasy komunalne na osiedlu Górnym. Wśród społeczników znaleźli się m.in. okoliczni mieszkańcy, członkowie rad osiedli, podopieczni Monaru, wolontariusze pilskich firm, w tym m.in. Altvater Piła. W sumie we wszystkich akcjach sprzątania Piły uczestniczyło około 200 osób.