Wspólne podróże służbowe – Polpharma

Metryka praktyki

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

W Grupie Polpharma w Polsce, w skład której wchodzi 7 lokalizacji, odbywa się wiele podróży służbowych. Są one realizowane różnymi środkami transportu, w tym także samochodami służbowymi. Dotychczas, jednym samochodem najczęściej podróżowała jedna osoba, a jeśli było to więcej osób, to tylko pracujących w tym samym Dziale. W wielu przypadkach samochód, pod względem ilości przewożonych osób, nie był efektywnie wykorzystywany, co miało negatywny wpływ na środowisko.

Jednym z priorytetów ekologicznego myślenia Grupy Polpharma jest efektywne wykorzystanie zasobów. Dlatego w 2016 roku ta zasada została wdrożona przy planowaniu wyjazdów służbowych z wykorzystaniem samochodów firmowych.  Firma zmodyfikowała elektroniczny rejestr delegacji, który dziś obejmuje wszystkie oddziały w Polsce. Wystarczy w systemie delegacji BTM, deklarując wyjazd samochodem firmowym, zaznaczyć informację o możliwości zabrania współpasażera jadącego w tym samym kierunku. System pomaga skojarzyć osoby posiadające wolne miejsca w samochodzie z pracownikami zainteresowanymi wspólną podróżą, z wielu różnych działów. Szczegółowe ustalenia między współpasażerami odbywają się już we własnym zakresie poza systemem.

Zaakceptowanych wniosków o delegację samochodem służbowym oraz prywatnym w 2016 roku było 13895, wniosków z zaznaczoną możliwością zabrania współpasażera było 1460, co oznacza, że w przypadku 10,5 % delegacji pracownicy zaoferowali możliwość odbycia wspólnej podróży służbowej.

Korzyści ze wspólnych wyjazdów to przede wszystkim:

  • ochrona środowiska: mniejsza emisja CO2, mniejsze zużycie paliwa, redukcja hałasu
  • oszczędność dla firmy: mniejsze koszty delegacji
  • dobre towarzystwo: świetna okazja do integracji i wzajemnego poznania