Wspieranie rozwoju zawodowego młodych ludzi – Nestle Polska

Metryka praktyki

Firma: Nestlé Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2013

Nestle Polska poszerza swoje dotychczasowe działania na rzecz wspierania rozwoju zawodowego młodych ludzi, do których należy m.in. Program Praktyk Letnich, organizowany w Polsce od prawie 15 lat. Składają się na niego: Summer Internship Program (przeznaczony dla studentów o profilu ekonomicznym) oraz Technology Engineering Development (dedykowany studentom uczelni technicznych, na które co roku aplikuje ok. 3 tys. osób). Prawie połowa stażystów po zakończeniu praktyk otrzymuje oferty pracy. W listopadzie 2013 roku firma ogłosiła rozpoczęcie Europejskiej Inicjatywy na rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych. W jej ramach w ciągu najbliższych 3 lat Nestlé w Polsce zatrudni w różnych obszarach działalności firmy 360 młodych ludzi do 30. roku życia, zaś 400 osobom stworzy możliwość odbycia praktyk i staży w swoich spółkach. Ponadto zbuduje program konsultacji zawodowych w szkołach i na uczelniach wyższych „Gotowość do pracy”. Wspólnie z dostawcami stworzy także platformę Sojusz dla Młodych, dzięki której również partnerzy biznesowi będą mieli wpływ na poprawę sytuacji na rynku pracy.