Wspieranie projektów edukacyjnych na rzecz rozwoju utalentowanych uczniów i studentów wrocławskich szkół i uczelni

Metryka praktyki

Firma: DOZAMEL,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

DOZAMEL współpracuje z Politechniką Wrocławską i Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, uczestnicząc we wspieraniu projektów edukacyjnych na rzecz rozwoju utalentowanych uczniów i studentów wrocławskich szkół i uczelni. 2.03.odbył się finał „Konkursu na edukacyjny projekt badawczy”, dla uczniów wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zorganizowany przez WCRS. Przedstawiciel DOZAMEL wziął udział w pracach komisji konkursowej. Spółka ufundowała nagrody rzeczowe dla zwycięskich drużyn. 28.04. DOZAMEL wystąpił jako Partner Zadaniowy lokalnego finału konkursu dla młodych inżynierów EBEC, zorganizowanego przez Stowarzyszenie BEST PWr. Konkurs odbył się w formie hybrydowej – na Politechnice Wrocławskiej i online. Spółka przygotowała finałowe zadanie w kategorii „case study”, wsparła finansowo organizację konkursu oraz ufundowała nagrody dla uczestników i zwycięzców. Przedstawiciele DOZAMEL wzięli udział w pracach komisji konkursowej i w uroczystym finale.