Wspieranie lokalnych społeczności

Metryka praktyki

Firma: Fiat Chrysler Automobiles,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2017

W społecznej działalności FCA wspiera ważne inicjatywy kulturalne, sportowe i charytatywne organizowane przede wszystkim w miastach, gdzie mieszczą się siedziba, zakład spółki i jej przedstawicielstwo handlowe. Taka polityka umożliwia aktywny udział firmy w życiu i rozwoju regionów, w których FCA jest obecny z korzyścią dla ich społeczności.

Współpraca z władzami miast Bielska Białej i Tychów oraz powiatów bielskim i lędzińsko-bieruńskim opiera się na wieloletniej pomyślnej tradycji współdziałania stron i nastawiona jest na realizowanie wspólnych interesów.

Co roku prezydenci miast Bielska-Białej i Tychów przedstawiają firmie FCA Poland planowany na dany rok zakres inicjatyw kulturalnych, sportowych oraz społecznie użytecznych, natomiast Zarząd firmy podejmuje decyzję dotyczącą zakresu i wymiaru finansowego uczestnictwa FCA w najważniejszych wydarzeniach z życia społeczności lokalnej. Każdego roku podpisywane są porozumienia określające rodzaj i zakres współpracy.

W 2017 roku, FCA dokonał licznych darowizn na rzecz fundacji, instytucji i organizacji charytatywnych. Firma przekazała darowizny na takie lokalne fundacje jak m.in. Spartanie Dzieciom, Razem dla Dzieci, Cicha Nadzieja, Dom Aniołów Stróżów.

Za wieloletnie zaangażowanie firmy w rozwój życia kulturalnego i sportowego regionu Bielskiego FCA Poland został uhonorowany wielokrotnie tytułem „Dobrodzieja Kultury” i „Dobrodzieja Sportu”, nadanymi przez prezydenta Bielska-Białej.