Wspieranie bioróżnorodności na terenach inwestycji Panattoni

Metryka praktyki

Firma: Panattoni,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie

Deweloper od dwóch lat realizuje koncepcję zrównoważonego rozwoju „Go Earthwise with Panattoni”, której kluczowym aspektem jest dbanie o bioróżnorodność inwestycji. Firma na terenach swoich obiektów tworzy strefowane nieformalne „ogrody angielskie” z rodzimymi drzewami, nieregularnymi krzewami i wielkimi połaciami łąk kwietnych i trawników krajobrazowych, które nie wymagają częstego koszenia. Rozwiązanie to jest zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne, a odpowiedni dobór roślin pozwala dostarczyć pożywienie i schronienie lokalnej faunie. W samym 2021 r. Panattoni zasadziło 1045 drzew, 12 044 krzewy, ponad 400 000 m kw. trawnika oraz blisko 47 000 m kw. łąk kwietnych. Na terenach obiektów firmy pojawiło się 57 hoteli dla owadów, a także liczne domki dla bezkręgowców i ptaków, budki dla jeży oraz ule. Zieleń dostosowywana jest do specyfiki danej inwestycji, a jej realizacja konsultowana z ekologiem.

Efektywność praktyki Panattoni wyrażają liczby dostarczonych drzew, krzewów, trawników i łąk, a także infrastruktury dla zwierząt.

Tworzone przez Panattoni proekologiczne łąki utrzymują wilgoć, zapobiegają erozji ziemi, obniżają temperaturę powietrza, a także są jednym z najskuteczniejszych producentów tlenu i pochłaniaczy dwutlenku węgla. Ponadto realizacja zielonych stref pozytywnie wpływa na well-being użytkowników, a także znacznie poprawia bioróżnorodność terenu. Na obszarach inwestycji schronienie i pokarm znajdują liczne ptaki i owady, a także mniejsze ssaki, a wśród bogatej flory znajdują się m.in. rośliny miododajne jak Chaber bławatek, czy Cykoria podróżnik. Strefy zielone to także atrakcja dla pracowników, którzy mogą odpocząć w cieniu drzew, na przygotowanych przez dewelopera meblach miejskich.